Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

heartbreak
5449 69c9
heartbreak
Reposted fromkattrina kattrina vialefu lefu
heartbreak
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
heartbreak
heartbreak
Mr. Universe
Reposted fromcats cats viagdziejestola gdziejestola
heartbreak
heartbreak
7400 2c0f
heartbreak
Reposted fromyourtitle yourtitle viablubra blubra
heartbreak
9462 19a6 500
Świetlicki na każdą nie-pogodę
Reposted fromautosennosc autosennosc viagogullo77 gogullo77
heartbreak
3765 18c7
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamayamar mayamar
heartbreak

Z miłością jest trochę tak jak z chodzeniem na siłownię. Zapierdalasz jak dziki reks, wracasz do domu, rozbierasz się przed lustrem i widzisz co? Gówno. Następnego dnia jest to samo. I następnego też. Możesz ćwiczyć siedem godzin pod rząd i okaże się, że właśnie zmarnowałaś/eś siedem godzin swojego życia, dźwigając jakieś ciężary.

I że boli cię właściwie wszystko.

I że masz ochotę usiąść na kiblu i się wyrzygać.

I dopiero po miesiącu, po pół roku, po roku widzisz rezultaty i nagle mówisz: warto było.

Tak samo jest z miłością. Ćwiczysz. Czasami w sypialni. Czasami w wannie. Czasami na podłodze.
Mówisz do niej.
Nie boisz się jej, więc się jej zwierzasz.

Nie boisz się jej, więc pokazujesz jej, kim naprawdę jesteś.

Rozumiesz ją.

Ona rozumie ciebie.

Uczycie się siebie nawzajem. 

Na tym polega związek.

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2017/11/30/czy-majac-siedem-lat-bylbys-zadowolny-z-tego-kim-stales-sie-dzisiaj/
Reposted frompanikea panikea viamayamar mayamar
heartbreak

April 19 2018

heartbreak
8347 83f1 500
Supernatural S13E18

April 18 2018

heartbreak
Reposted frommangoe mangoe viaponurykosiarz ponurykosiarz
heartbreak
Reposted fromFlau Flau viaponurykosiarz ponurykosiarz
heartbreak
8949 fb82 500
Nie radzę sobie z samotnością.
Reposted fromnoone97 noone97 viascorpix scorpix
8070 b24c 500
Reposted fromdeviate deviate viascorpix scorpix

April 17 2018

heartbreak
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viakinufa kinufa
heartbreak
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
heartbreak
7294 07bc
Reposted fromolaosa olaosa vianondiscovery nondiscovery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl