Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

heartbreak
8627 52d3
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viahimym himym
heartbreak
0349 4c57 500
Reposted frompumpernikiel pumpernikiel vianishe1 nishe1
heartbreak
heartbreak

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle vialanni lanni
heartbreak
Lubię swe ciało, kiedy jest przy twoim
ciele. Robi się z niego rzecz zupełnie nowa.
Każdy nerw, każdy mięsień dwoi się i troi.
Lubię twe ciało. Lubię to, co robi,
lubię jego sposoby. Lubię pod twą skórą
wyczuć palcami kości i kręgosłup drobny,
i czuć, jak drży ta cała jędrna gładkość, którą
wciąż od nowa całować, całować, całować
chciałbym;
— E. E. Cummings "Lubię swe ciało, kiedy jest przy twoim" (tł. Stanisław Barańczak)
Reposted fromacrylic acrylic vialanni lanni
heartbreak
9414 9f57
Reposted fromCsengee Csengee viablubra blubra
heartbreak
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viaanorexianervosa anorexianervosa
heartbreak
heartbreak
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaoll oll
heartbreak
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaoll oll
2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaoll oll
heartbreak
2513 5134
Reposted fromShini Shini viacytaty cytaty
heartbreak
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaoll oll
heartbreak
heartbreak
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
heartbreak
4523 b73e
zakłopotać, zamotać, pogubić
Reposted fromrawwwr rawwwr viamayamar mayamar
heartbreak
5795 5863
heartbreak
"You’ve been in a happy relationship with your wife for more than 20 years…it’s a rare thing in the Showbiz, so, what is your secret?"
heartbreak
2253 547b
Reposted frompianotea pianotea viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl