Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

heartbreak
Gdybym mogła cofnąć się w czasie o ten rok, kiedy zaczynaliśmy, albo może pół roku, kiedy byliśmy już razem.
Tak, wtedy, kiedy to się zaczęło psuć. Delegacja. Doskonale pamiętam. Kiedy wyjeżdżałeś już nie byłeś mój, tylko ja jeszcze nie wiedziałam.
I kiedy bym się cofnęła - nie prosiłabym, nie czekała, nie odezwała się ani słowem.
Tylko sama do siebie, do serca - trudno.
A do ciebie - rób co chcesz.
 
heartbreak
4478 8b05
Chicken vs. Apple
Reposted fromPsaiko Psaiko viaPaseroVirus PaseroVirus
8386 97fa 500
Reposted fromclitoris clitoris viawwannie wwannie
heartbreak
6926 406c
Reposted fromgrubas grubas viagogullo77 gogullo77
heartbreak
9002 ff93 500
Reposted fromolalaa olalaa viagdziejestola gdziejestola
heartbreak
heartbreak
4926 c037
Reposted fromteawho teawho viagdziejestola gdziejestola
heartbreak

"Proś Boga o drobne stłuczki – od czasu do czasu – żeby nie doszło do katastrofy. 

Od czasu do czasu pomyłka: żebyś się kiedyś nie skompromitował. Od czasu do czasu potknięcie: żebyś kiedyś nie runął na ziemię. Od czasu do czasu wyśmianie: żebyś z siebie nie zrobił błazna. Od czasu do czasu niech cię ktoś nabierze, okłamie, oszuka, okradnie na drobną kwotę: żebyś wszystkiego kiedyś nie stracił. Od czasu do czasu musisz ponieść drobną porażkę, doznać niepowodzenia, ponieść niewielką klęskę. Od czasu do czasu musisz przekonać się o swojej nieumiejętności, słabości, niedoskonałości, niekompetencji, ograniczoności, niedoinformowaniu. Od czasu do czasu powinieneś oberwać mokrą kiścią w twarz, żebyś oprzytomniał. Żebyś nie zginął.

Bo się rozpędzasz. Bo idziesz coraz szybciej. Boś już prawie nad ziemią, w niebiosach. Bo już jesteś taki pewny siebie, zarozumiały, próżny, pyszny. Bo już ci się tak wszystko udaje. Bo już tak się nie mylisz.

Od czasu do czasu – stłuczka. Żeby nie było katastrofy."

— Ks. Mieczysław Maliński, Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych
Reposted fromladygrey ladygrey viawwannie wwannie
heartbreak
9097 5608 500
'świat kobiecy' 1927r.
Reposted fromkejtowa kejtowa viabylejaka bylejaka
heartbreak
Reposted fromlugola lugola viabeattman beattman
heartbreak

October 17 2017

9905 e83a
heartbreak
0094 4432
Reposted frommisza misza viagdziejestola gdziejestola
heartbreak
(...) stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, 
czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski
heartbreak
6660 c965 500
heartbreak
5497 f96f
heartbreak
- Problem tkwi nie w rzeczywistości, a w twoim umyśle, człowieku. Odpręż no się. Nie ma żadnego problemu. Ty jesteś problemem. Nic nie usprawiedliwia negatywnych uczuć.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku vialaparisienne laparisienne
heartbreak
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
Reposted fromplayinglove playinglove vialaparisienne laparisienne
heartbreak
0729 1efe
Reposted frommentalstate mentalstate vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl