Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

heartbreak
Na koniec nie będa mnie bolały słowa wrogów, lecz milczenie przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromatyde atyde viaMsChocolate MsChocolate

December 03 2017

heartbreak
2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viabylejaka bylejaka
heartbreak
2971 2b63
heartbreak
6136 8b11 500
Reposted fromtost tost viagdziejestola gdziejestola
heartbreak
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viagdziejestola gdziejestola
heartbreak
Chyba nigdy nie jest za późno i na nic nie jest za późno, kiedy w grę wchodzi człowiek. Nawet tego, który odszedł, można dogonić. 
— Krystyna Siesicka - "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
heartbreak
6909 13d6
heartbreak
heartbreak
kocham
Reposted fromnawetsrednio nawetsrednio viaPaseroVirus PaseroVirus
heartbreak
1794 7fb0
heartbreak
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viablackheartgirl blackheartgirl
heartbreak
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
heartbreak
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viablackheartgirl blackheartgirl
heartbreak
Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
heartbreak
nieporządek w chaosie robisz mi
w sercu dobro
a w głowie dzikie porno
Reposted fromkatisz katisz

December 02 2017

heartbreak

December 01 2017

heartbreak
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl