Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

heartbreak
5556 6696
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoeurina coeurina
heartbreak
2838 da24 500
Reposted frombillboard billboard viabylejaka bylejaka
heartbreak
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viabylejaka bylejaka
heartbreak
1742 9784
Reposted fromkrzysk krzysk viabylejaka bylejaka

June 20 2017

heartbreak
6366 2a6e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeattman beattman
4818 8cb3
heartbreak
Przed pisaniem listu do Ciebie ogarnia mnie taka sama trema jak przed randką z Tobą po dłuższym rozstaniu. Ze wszystkiego, co nieustannie do Ciebie mówię przez cały dzień i pewno również przez sen (dobrze że nie na głos), z tego wszystkiego mam nagle wybrać tylko to, co zmieści się w liście!

Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej 29.06.1964
Reposted fromamanecer amanecer viagdziejestola gdziejestola
heartbreak
1136 db82
5677 a844
Reposted fromLittleJack LittleJack vialaparisienne laparisienne
heartbreak
4585 67e9
Reposted fromwerterowska werterowska viagdziejestola gdziejestola
heartbreak
Miała dosyć ciągłych domysłów,przypuszczeń,spekulacji, założeń. Odrzuciła domniemania,założenia i poszlaki głupiego serca. Nie pozwalała sobie na tworzenie ideologii,nie brnęła w fikcję i nie zgadywała. Potrzebowala faktów,a one jak zaklęte odbierały nadzieję.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
heartbreak
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viakrzysk krzysk
heartbreak
To takie miłe u pani, że pani nie jest wesoła.
— Marcel Proust, "W poszukiwaniu straconego czasu"
heartbreak
4256 c5ee 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viablubra blubra
heartbreak
3858 9117
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablubra blubra
heartbreak
5990 47b4
Reposted fromlaoculta laoculta viaunno unno
heartbreak
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viachowchow chowchow
heartbreak
3177 948c
Reposted fromintrigante intrigante viaunno unno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl