Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

heartbreak
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
heartbreak
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viapersona-non-grata persona-non-grata
heartbreak
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
heartbreak
i znowu czuję się niepotrzebna 
— 21.53
Reposted fromrisky risky viapersona-non-grata persona-non-grata
Czym jest depresja? Depresja to ciągłe sekrety i ukrywanie przed najbliższymi jak bardzo popsutym i pokaleczonym się jest w środku
— (via sadness-killing–me)
heartbreak
heartbreak
heartbreak
  • someone:what's up
  • me:i am not comfortable telling you what is happening in my life, how about you
Reposted fromweightless weightless vianyaako nyaako
heartbreak
Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromallay allay viapersona-non-grata persona-non-grata
heartbreak
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
heartbreak
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
heartbreak

January 18 2018

heartbreak
0361 789d 500
heartbreak
0416 ceaa
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
heartbreak
Reposted fromoll oll viamayamar mayamar
heartbreak

January 15 2018

heartbreak
9858 6736 500
Reposted fromgosiabokiej gosiabokiej vianezavisan nezavisan
heartbreak
...trzymali się za ręce. Ręka to jest fajna sprawa. Nie angażuje specjalnie osoby, która ją daje, a bardzo uspokaja tę, która ją otrzymuje.
— Anna Gavalda - Po prostu razem
Reposted fromIriss Iriss vianezavisan nezavisan
heartbreak
Każdy czasami traci z oczu siebie samego.
— Haruki Murakami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl